Tilläggsdirektiv till Utredningen om ettt starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn. (Ju 2014:22)
Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ettt starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn. (Ju 2014:22)

8000

80 kr

Produktdetaljer: