Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. (Ju 2014:18)
Kulturdepartementet

Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. (Ju 2014:18)

8000

80 kr (exkl. moms)