Tilläggsavtal om lån till Irland. Prop. 2014/15:9
Finansdepartementet

Tilläggsavtal om lån till Irland. Prop. 2014/15:9

8000

80 kr (exkl. moms)

Föreslår att riksdagen godkänner ett tilläggsavtal till Sveriges avtal om lån till Irland. Tilläggsavtalet möjliggör att Irland gör förtida återbetalningar om sammanlagt 15,7 miljarder s.k. särskilda dragningsrätter, vilket i dagsläget motsvarar ca 18,3 miljarder euro, av sitt lån till Internationella valutafonden, utan att en motsvarande andel av Sveriges lån till Irland behöver återbetalas.
Tryckt upplaga: