Till sista utposten. SOU 2016:54. En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle
Näringsdepartementet

Till sista utposten. SOU 2016:54. En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle

29700

297 kr

Digitaliseringen av samhället har inneburit förändrade kommunikationsmönster. Brevvolymerna sjunker kontinuerligt.För att säkerställa en fortsatt posttjänst av god kvalitet i hela landet, som är kostnadseffektiv och i så stor utsträckning som möjligt motsvarar hushållens och företagens behov, har utredningen gjort en översyn av postlagstiftningen.Utredningen bedömer att samhällsuppdragets omfattning bör förtydligas i de delar som avser undantag från femdagarsutdelning och var utdelning av postförsändelser ska ske. Med en tydligare reglering av var den samhällsomfattande posttjänsten har sin sista utpost blir det lättare att definiera postväsendets roll när det gäller statliga insatser för att trygga glesbygdsservice.Särskild utredare: Kristina Jonäng.
Köp den tryckta utredningen!Teckna stående order på SOU från Näringsdepartementet!
Produktdetaljer: