Tidsbegränsade anställningar
Wolters Kluwer

Tidsbegränsade anställningar

42400
Tryckt upplaga
Digital upplaga

424 kr (exkl. moms)

Författare:
Tommy Iseskog
Tidsbegränsade anställningar är vanligt förekommande i det svenska arbetslivet. Lagstiftningen utgår från att en anställning löper tills vidare och att tidsbegränsade anställningar är undantag från denna huvudregel.I boken Tidsbegränsade anställningar behandlas alla aspekter på denna anställningsform. Särskild uppmärksamhet ägnas åt
 • - förutsättningarna för tidsbegränsade anställningar,
 • - hur avtal om tidsbegränsad anställning formuleras,
 • - företrädesrätt till återanställning,
 • - konvertering av tidsbegränsad anställning,
 • - skydd mot diskriminering, och
 • - upphörande av tidsbegränsad anställning.Lagens konverteringsregler har ändrats från och med den 1 maj 2016. I andra upplagan av Tidsbegränsade anställningar har samtliga kapitel uppdaterats.Tidsbegränsade anställningarinnehåller referenser till drygt 900 domar från Arbetsdomstolen.
 • Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Omfång: 201
  • Utgiven: 2016
  • ISBN: 978-913902020-2

  Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

  Författare:
  Tommy Iseskog
  Tidsbegränsade anställningar är vanligt förekommande i det svenska arbetslivet. Lagstiftningen utgår från att en anställning löper tills vidare och att tidsbegränsade anställningar är undantag från denna huvudregel.I boken Tidsbegränsade anställningar behandlas alla aspekter på denna anställningsform. Särskild uppmärksamhet ägnas åt
 • - förutsättningarna för tidsbegränsade anställningar,
 • - hur avtal om tidsbegränsad anställning formuleras,
 • - företrädesrätt till återanställning,
 • - konvertering av tidsbegränsad anställning,
 • - skydd mot diskriminering, och
 • - upphörande av tidsbegränsad anställning.Lagens konverteringsregler har ändrats från och med den 1 maj 2016. I andra upplagan av Tidsbegränsade anställningar har samtliga kapitel uppdaterats.Tidsbegränsade anställningarinnehåller referenser till drygt 900 domar från Arbetsdomstolen.
 • Målgrupp
  Juridiska, Human Resources, Studerande
  Digital upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Ämnesområde: Arbetsrätt och arbetsmiljö
  • Publicerad: 2016-06-10
  • Version: 2
  • ISBN: 978-913902020-2