Tidsbegränsade anställningar
Wolters Kluwer

Tidsbegränsade anställningar

43700

437 kr (exkl. moms)

Författare:
Tommy Iseskog
Tidsbegränsade anställningar är vanligt förekommande i det svenska arbetslivet. Lagstiftningen utgår från att en anställning löper tills vidare och att tidsbegränsade anställningar är undantag från denna huvudregel.
I boken Tidsbegränsade anställningar behandlas alla aspekter på denna anställningsform. Särskild uppmärksamhet ägnas åt
 • - förutsättningarna för tidsbegränsade anställningar,
 • - hur avtal om tidsbegränsad anställning formuleras,
 • - företrädesrätt till återanställning,
 • - konvertering av tidsbegränsad anställning,
 • - skydd mot diskriminering, och
 • - upphörande av tidsbegränsad anställning.Lagens konverteringsregler har ändrats från och med den 1 maj 2016. I andra upplagan av Tidsbegränsade anställningar har samtliga kapitel uppdaterats.Tidsbegränsade anställningarinnehåller referenser till drygt 900 domar från Arbetsdomstolen.
 • Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 2
  • Omfång: 201
  • Utgiven: 2016
  • ISBN: 9789139020202
  • Ämnen: Arbetsliv