.
Tidsbegränsade anställningar
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Arbetsrätt

Tidsbegränsade anställningar

Tommy Iseskog
0
Tidsbegränsade anställningar
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

I Tidsbegränsade anställningar behandlas alla aspekter på denna anställningsform. Särskilt förutsättningarna för tidsbegränsade anställningar, hur avtal om tidsbegränsad anställning formuleras, företrädesrätt till återanställning, konvertering av tidsbegränsad anställning, skydd mot diskriminering och upphörande av tidsbegränsad anställning.Lagens konverteringsregler har ändrats från och med den 1 maj 2016. Samtliga kapitel har uppdaterats. Boken innehåller referenser till drygt 900 domar från Arbetsdomstolen.