Tidiga förhör - nya bevisregler i brottmål. SOU 2017:98
 • Straffrätt

Tidiga förhör - nya bevisregler i brottmål. SOU 2017:98

Delbetänkande från Utredningen om processrätt och stora brottmål

22000

220 kr (exkl. moms)

Tidiga förhör - nya bevisregler i brottmål. SOU 2017:98

Tidiga förhör - nya bevisregler i brottmål. SOU 2017:98

 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 315
 • Utgiven: 2017
 • ISBN/Best.nr: 978-913824720-4
 • Ämnen: Straffrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Föreslår bland annat att.:
 • det ska införas utökade möjligheter att ta upp berättelser vid förhör i rätten under förundersökningen eller förberedelsen av brottmålet. Dessa berättelser ska sedan kunna användas som bevis i rättegången. Det kan handla om förhör med målsägande, misstänkta och vittnen.
 • det ska införas utökade möjligheter att använda berättelser som lämnats under förundersökningen, till exempel i polisförhör, som bevisning vid rättegångar. Detta förutsätter att det finns en ljud- och bildupptagning av berättelsen.

Utredningen bedömer att de presenterade förslagen bland annat kommer att leda till:
 • en mer effektiv brottmålsprocess,
 • kortare häktningstider,
 • minskad restriktionsanvändning,
 • ett effektivare brottsutredningsarbete,
 • bättre förutsättningar för materiellt riktiga domar och
 • minskad risk för press och hot mot förhörspersoner.

Särskild utredare: Fredrik Wersäll

Köp utredningen och ta del av analyser och förslag! Se längre ned för relaterade utredningar m.m.
Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!