Tid för utveckling. SOU 2018:24
Arbetsmarknadsdepartementet

Tid för utveckling. SOU 2018:24

Delbetänkande från Utredningen för hållbart arbetsliv över tid

55000

550 kr (exkl. moms)

Lämnar överväganden och förslag på frågor om arbetstidsbanker (arbetstidskonton), arbetstidens förläggning som faktor för attraktiv arbetsmiljö, kostnader för stressrelaterad sjukfrånvaro och deltid som möjlighet.

Utredningen lämnar också förslag om arbetstagares möjlighet till utveckling och omställning under arbetslivet, samtidigt som andra får möjlighet till arbetslivserfarenhet. Utredningen föreslår att en modell för utvecklingsledighet införs.

Särskild utredare: Anders Wallner
Tryckt upplaga: