Tid för trygghet. SOU 2019:5
Arbetsmarknadsdepartementet

Tid för trygghet. SOU 2019:5

Slutbetänkande från Utredningen för hållbart arbetsliv över tid (A 2017:02)

56300

563 kr (exkl. moms)

Överväganden och förslag på frågor om arbetstagares skydd mot förändrade anställningsvillkor i samband med omreglering av sysselsättningsgraden (arbetstidsmåttet) vid arbetsbrist, skydd i anställningen för intermittent anställda samt om arbetstagare bör få rätt till ett arbetstidsmått som motsvarar den faktiska arbetstiden under vissa förutsättningar.

Utredningens förslag och överväganden har analyserats för att inte hindra arbetsmarknadens parter från att bygga vidare på de kollektivavtalslösningar som redan finns och även i övrigt respektera den svenska arbetsmarknadsmodellen. Detta gäller särskilt de principer för den svenska arbetsmarknadsmodellen som utredningen tagit fram i samråd med arbetsmarknadens parter:
  • frihet för arbetsmarknadens parter att skapa avtal utan statlig inblandning,
  • arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet samt
  • betydelsen av en hög anslutningsgrad, både bland arbetsgivare och arbetstagare.

Särskild utredare: Anders Wallner
Se längre ned för länk till det tidigare publicerade delbetänkandet och direktivet som utredningen arbetat utifrån.
Tryckt upplaga:

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.