The Welfare State and Economic Performance. SOU 2015:53
Finansdepartementet

The Welfare State and Economic Performance. SOU 2015:53

Bilaga 4 till Långtidsutredningen 2015

24000

240 kr (exkl. moms)

Rapporten studerar sambanden mellan välfärdsstatens utformning och ekonomisk tillväxt. Höga snedvridande skatter och passiva inkomstomfördelningar är i allmänhet negativa för den ekonomiska effektiviteten. Den offentliga sektorns storlek säger dock inte mycket om hur väl en ekonomi fungerar.

Av central betydelse är vilka varor och tjänster som sektorn producerar och de incitament som skapas vid beskattning och transfereringar. I bilagan analyserar författaren hur Sverige och andra nordiska länder har lyckats kombinera god ekonomisk utveckling med relativt jämlika inkomster. Han diskuterar även framtida hot mot den s.k. nordiska modellen, t.ex. en åldrande befolkning, globalisering och en ökad efterfrågan på offentligt tillhandahållna varor och tjänster.

Arbetet med bilagan har följts av en referensgrupp bestående av personer med god insikt i dessa frågor. Författaren ansvarar själv för rapportens innehåll, slutsatser och förslag. De resultat som framkommer i Långtidsutredningens bilagor kommer att behandlas i utredningens huvudbetänkande.
Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 132
  • Utgiven: 2015
  • Serie: SOU 2015:053
  • ISBN/Best.nr: 978-913824304-6
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Offentlig förvaltning, Sociala frågor