The Swedish Budget 1997. Statement and Summary
Finansdepartementet

The Swedish Budget 1997. Statement and Summary

10160

102 kr

Sammanfattning av budgetpropositionen för 1997 med bl.a. hela finansplanen i översättning till engelska.

Produktdetaljer: