The Long-Term Survey 2003/04 of the Swedish Economy
Finansdepartementet

The Long-Term Survey 2003/04 of the Swedish Economy

19000

190 kr (exkl. moms)

Hur mycket vård, omsorg och skola har vi råd med?

Analyserar de offentliga välfärdssystemens framtida finansiering mot bakgrund av den demografiska utvecklingen och den ekonomiska tillväxten. Diskuterar bl.a.:
– Vilket utrymme finns det att i framtiden vidareutveckla välfärdstjänsterna?
– Hur kommer ökade inkomster att påverka efterfrågan på välfärdstjänsterna?
– Är det möjligt att finansiera en utveckling av välfärdstjänsterna via ökade skatteinkomster? Vilka alternativa sätt finns det att möta en ökad efterfrågan på vård, omsorg och utbildning?

Översättning till engelska av versionenpå svenska

Tryckt upplaga: