The Baltic Region
Statistiska centralbyrån/SCB

The Baltic Region

12000

120 kr

Består av två delar. Den första presenterar uppgifter om befolkning, naturresurser och ekonomi för länderna runt Östersjön. Den andra delen innehåller uppgifter om deras miljöstatus för luft, mark och vatten.

Produktdetaljer: