Terrorattacken på Bali 2002
Socialstyrelsen

Terrorattacken på Bali 2002

12000

120 kr (exkl. moms)

Det ursprungliga syftet med Kamedos observatörsresa var att studera flygtransporterna av skadade från sjukhus på Bali till andra sjukhus, främst i Australien. I fokus stod beslutsgång, logistik och vård.

Samla kunskapen om olyckor och katastrofer: Abonnera på Kamedo-rapporter