Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter
Finansdepartementet

Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter

8000

80 kr (exkl. moms)

Problem i samband med telefonförsäljning av varor och tjänster har uppmärksammats allt mer under senare tid. Det gäller inte minst försäljnings av finansiella tjänster och produkter. En särskild utredare ska kartlägga vilka problem konsumenter och småföretag möter vid telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter, bedöma för- och nackdelar med sådan telefonförsäljning, samt överväga om konsumentskyddet vid telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter behöver stärkas.
Tryckt upplaga: