Tekniska krav för kopiatorer, laserskrivare, telefaxar m.m. för framställning av skrift på papper, ändring i föreskrifterna
Riksarkivet

Tekniska krav för kopiatorer, laserskrivare, telefaxar m.m. för framställning av skrift på papper, ändring i föreskrifterna

1800

18 kr

Ändring av RA-FS 1992:6, som är upphävd och ersatt av

RA-FS 2006:4.

Vissa delar av RA-FS 1992:6 äger fortsatt giltighet enligt övergångsbestämmelser i 2006:4.Föreskrifterna finns även på engelska.
Produktdetaljer: