Taxi och samåkning. SOU 2016:86. Idag, imorgon och i övermorgon
Näringsdepartementet

Taxi och samåkning. SOU 2016:86. Idag, imorgon och i övermorgon

47400

474 kr (exkl. moms)

Utreningen lämnar författningsförslag angående följande punkter:
  • En obligatorisk användning av taxameterutrustning i taxifordon utan möjligheter till dispens.
  • En ny kategori av yrkesmässig personbefordran med personbil eller lätt lastbil utan obligatoriskt taxameterkrav.
  • Ändringar eller förtydliganden av de regler som finns för samåkning mellan privatpersoner.
Utredningen har också valt att diskutera ”gränslandet” mellan taxi och samåkning även om begränsningen kring författningsförslagen görs till de frågor som omfattas av direktiven.Särskild utredare: Amy Rader Olsson
Köp utredningen och ta del av analyser och förslag! Teckna stående order på SOU från Näringsdepartementet!
Produktdetaljer: