Taxa för isbrytning på beställning och mot ersättning; föreskrifter
Sjöfartsverket

Taxa för isbrytning på beställning och mot ersättning; föreskrifter

6300

63 kr

Ändrad genom SJÖFS 2010:13, SJÖFS 2008:53 och SJÖFS 2009:25. Upphäver och ersätter SJÖFS 2006:42.

Prenumerera på SJÖFS
Produktdetaljer: