Taxa för isbrytning på beställning och mot ersättning, ändrade föreskrifter. SJÖFS 2012:6
Sjöfartsverket

Taxa för isbrytning på beställning och mot ersättning, ändrade föreskrifter. SJÖFS 2012:6

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av SJÖFS 2008:3.
Tryckt upplaga: