Taxa för isbrytning på beställning och mot ersättning, ändrade föreskrifter
Sjöfartsverket

Taxa för isbrytning på beställning och mot ersättning, ändrade föreskrifter

6600

66 kr (exkl. moms)

Ändring av SJÖFS 2008:3.
Prenumerera på SJÖFS