Taxa för fritidsfartyg på Trollhätte, Säffle och Södertälje kanal, föreskrifter, SJÖFS 2019:5
Sjöfartsverket

Taxa för fritidsfartyg på Trollhätte, Säffle och Södertälje kanal, föreskrifter, SJÖFS 2019:5

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: