Taxa för fritidsfartyg på Södertälje kanal, Sjöfartsverkets föreskrifter, SJÖFS 2018:20
Sjöfartsverket

Taxa för fritidsfartyg på Södertälje kanal, Sjöfartsverkets föreskrifter, SJÖFS 2018:20

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: