Taxa för fartyg på Trollhätte och Södertälje kanal, föreskrifter, SJÖFS 2019:6
Sjöfartsverket

Taxa för fartyg på Trollhätte och Södertälje kanal, föreskrifter, SJÖFS 2019:6

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: