.
Tankar om kontraktsrättens teori och metod : en artikelsamling

Tankar om kontraktsrättens teori och metod : en artikelsamling

Ola Svensson
42600

426 kr (exkl. moms)

Tankar om kontraktsrättens teori och metod : en artikelsamling

Tankar om kontraktsrättens teori och metod : en artikelsamling

Lagerstatus: Finns i lager
  • Utgivare: Karnov Group
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 204
  • Utgiven: 2017
  • ISBN: 9789176105474
  • Ämnen: Ekonomi
  • Författare: Ola Svensson

Om boken

I denna artikelsamling behandlar författaren vad som kännetecknar juridisk teori och metod på kontraktsrättens område i vissa avseenden. En fråga som ges ett betydande utrymme är om en domstol i vissa fall har kompetens att avvika från lydelsen av en lagregel. Andra frågor som uppmärksammas är hur allmänna bedömningsstandarder kan tolkas och hur en domstol kan vidareutveckla kontraktsrätten när det inte finns några lagregler på området. I framställningen undersöks bland annat om en teori om lagreglers bristande finhet kan användas för att inskränka tillämpningsområdet för en lagregel, om det finns skäl att avstå från en bokstavstrogen tolkning av ett antal regler i köplagen (1990:931), om det går att jämka 15 § lagen (1936:81) om skuldebrev inom dess kärnområde, i vilken omfattning som det är berättigat att bortse från ett uttalande i lagmotiven samt vilken roll som principen om lagstyre spelar inom kontraktsrätten. Vidare ges en presentation av Ronald Dworkins rättsteori och hur denna går att tillämpa inom ramen för en ändamålsinriktad tolkning av kontraktsrätten.