Tankar inför drakens tid
Inrikesdepartementet

Tankar inför drakens tid

12000

120 kr

Författare:
Joe Frans (red.)

ÄRLIGA BESKED FRÅN MORGONDAGENS MAKTHAVARE Samtliga förbundsordföranden i de politiska ungdomsförbunden samt de två språkrören i Grön ungdom skriver om det egna ansvaret när det gäller att motverka rasismen och främlingsfientligheten i Sverige. I det sista avsnittet presenterar Joe Frans och Mona Sahlin en sammanfattning av arbetsplan och kommittédirektiv för den Nationella samordningskommittén för Europarådet mot rasism.

Ordförande i Europarådet mot rasism: Mona Sahlin.
Produktdetaljer: