.
Tänk efter före. ESO-rapport 2018:5
  • Ekonomi
  • Offentlig rätt

Tänk efter före. ESO-rapport 2018:5

En ESO-rapport om samhällsekonomiska konsekvensanalyser

18000

180 kr (exkl. moms)

Tänk efter före. ESO-rapport 2018:5

Tänk efter före. ESO-rapport 2018:5

  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 134
  • Utgiven: 2018
  • ISBN/Best.nr: 978-913824871-3
  • Ämnen: Ekonomi, Offentlig rätt
  • Taggar:

Om publikationen

 Internationellt sett jobbar OECD för att öka användningen av konsekvensanalyser för att säkerställa att reformers effekter för berörda blir identifierade och sammanvägda, men Sverige halkar efter på området. I rapporten ges exempel på svenska konsekvensanalysers bristande kvalitet och vad detta inneburit. Slutsatsen är att de analyser som görs kommer för sent och är alltför inriktade på konsekvenser för näringslivet. Rekommendationen är att göra förutsättningslösa samhällsekonomiska konsekvensanalyser i ett tidigt skede med brett fokus på konsekvenser för stat, medborgare och näringsliv.

Rapportens författare: Sara Forsstedt

Köp rapporten och ta del av analyser och förslag!
Rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). ESO ligger under Finansdepartementet.