.
Takeover-reglerna

Takeover-reglerna

Erik Sjöman, Rolf Skog

- en kommentar

Planerad utgivning under maj 2024.
139900

1.399 kr (exkl. moms)

Takeover-reglerna

Takeover-reglerna

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

I detta uppdaterade verk kommenteras NASDAQ OMX Stockholms och Nordic Growth Market NGM:s regler om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (takeover-reglerna) samt ges en översikt över Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska bolag vilkas aktier handlas på First North, AktieTorget och Nordic MTF (NBK-reglerna). Verket inkluderar även en kommentar till lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.