Tabeller över Sveriges befolkning. Stående order
Statistiska centralbyrån/SCB

Tabeller över Sveriges befolkning. Stående order

34500

345 kr (exkl. moms)

Statistik över födda och döda med fruktsamhetstal och livslängdstabeller samt civilståndsändringar och medborgarskapsbyten för hela riket och länen . Här finns även statistik över befolkningens sammansättning med avseende på ålder, kön och civilstånd. Utkommer årligen

Ersätter stående order Befolkningsstatistik del 1-2.3 och 4. Angivet pris avser aktuell utgåva
Produktdetaljer: