Tabeller över Sveriges befolkning 2008
Statistiska centralbyrån/SCB

Tabeller över Sveriges befolkning 2008

36000

360 kr (exkl. moms)

Denna bok innehåller uppgifter om både folkmängden och dess förändringar och ger en samlad redovisning av befolkningsstatistiken i tabellform.

Detta inkluderar uppgifter över födda och döda med fruktsamhetstal och livslängdstabeller samt civilståndsändringar och medborgarskapsbyten för hela riket och länen .Här finns även statistik över befolkningens sammansättning med avseende på ålder, kön och civilstånd.Teckna stående order

Produktdetaljer: