Tabeller över Sveriges befolkning 2009
Statistiska centralbyrån/SCB

Tabeller över Sveriges befolkning 2009

36000

360 kr

Innehåller uppgifter om både folkmängden och dess förändringar och ger en samlad redovisning av befolkningsstatistiken i tabellform.
A summary in English is placed at the end of the book.Teckna stående order
Produktdetaljer: