Tabeller över Sveriges befolkning 2007
Statistiska centralbyrån/SCB

Tabeller över Sveriges befolkning 2007

33600

336 kr

Statistik över födda och döda med fruktsamhetstal och livslängdstabeller samt civilståndsändringar och medborgarskapsbyten för hela riket och länen . Här finns även statistik över befolkningens sammansättning med avseende på ålder, kön och civilstånd.

Teckna stående order

Stående order R50030.
Produktdetaljer: