Sysselsättningsprognos 2013
Statistiska centralbyrån/SCB

Sysselsättningsprognos 2013

25700

257 kr

Här visas den förväntde utvecklingen av sysselsättning och timvolymen till år 2035 enligt två scenarier; huvudscenariot och nollscenariot.Huvudscenariot bygger främst på antagandet att vi arbetar längre upp i åldrarna samt att fler utlandsfödda deltar i arbetsmarknaden.Enligt nollscenariot antas andelen förvärvsarbetande ligga kvar på samma nivå som år 2011.
Leveranstid ca 1 vecka.Du kan även abonnera på skriftserien.
Produktdetaljer: