Synnerligen grova narkotikabrott. SOU 2014:43
Justitiedepartementet

Synnerligen grova narkotikabrott. SOU 2014:43

Betänkande från Narkotikastraffutredningen

28000

280 kr (exkl. moms)

Utredningen föreslår följande:
  • Straffskalorna för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling, som nu är fängelse i lägst två och högst tio år, ska delas upp i ett grovt brott och ett synnerligen grovt brott.
  • För grovt narkotikabrott eller grov narkotikasmuggling ska dömas till fängelse i lägst två och högst sju år.
  • För narkotikabrott eller narkotikasmugglingsbrott som är att anse som synnerligen grovt ska dömas till fängelse i lägst sex och högst tio år.

Syftet med förslaget om en uppdelad straffskala är att göra lagstiftningen tydligare och att skapa förutsättningar för domstolarna att döma ut det straff som en viss gärning är värd. Avsikten är inte att generellt påverka straffnivåerna. Förslagen innebär emellertid att straffen kommer att skärpas för vissa gärningar som avsett hantering av mycket stora mängder narkotika. På så sätt kommer en sträng syn på illegal hantering av narkotika till tydligt uttryck.
Särskild utredare: Petra Lundh

Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 325
  • Utgiven: 2014
  • Serie: SOU 2014:043
  • ISBN/Best.nr: 978-913824131-8
  • Ämnen: Sociala frågor, Straffrätt & Rättsväsen