Swedish IP Legislation
Norstedts Juridik

Swedish IP Legislation

0
Tryckt upplaga
Digital upplaga

0 kr

Swedish IP (Intellectual Property) Legislation är en lagsamling med utvald svensk lagstiftning på engelska inom immaterialrätt. Allt översättningsarbete har utförts av kvalificerade jurist-lingvister på TransLegal AB Sweden, som också uppdaterar och kompletterar med ny översatt författningstext. INNEHÅLLCopyright· Act on Copyright in Literary and Artistic Works (SFS 1960:729)· Copyright Disputes (Mediation) Act (SFS 1980:612)· Copyright Regulation (SFS 1993:1212)· International Copyright Regulation (SFS 1994:193)Design, Circuit designs, Plants, etc.· Decree governing the importation and use of spare parts and accessories for aircraft notwithstanding any patents (SFS 1967:845)· Design Protection Act (SFS 1970:485)· Design Protection Regulation (SFS 1970:486)· Act on the Protection of Topographies for Semiconductor Products (SFS 1992:1685)· Regulation (1993:1434) on the application in relation to other states of the act on the protection of circuit patterns for semiconductor products· Act on the Protection of Plant Variety Rights (SFS 1997:306)· The Protection of Plant Variety Rights Regulation (SFS 1997:383)Patent· Right to the Inventions of Employees Act (SFS 1949:345)· Decree regarding the payment of fees to the Patent and Registration Office by post (SFS 1950:407)· Patent Act (SFS 1967:837)· Patent Decree (SFS 1967:838)· The Court of Patent Appeals Act (SFS 1977:729)· Swedish Courts’ Jurisdiction on Certain Patent Law Matters Act (SFS 1978:152)· Patent Attorney Authorisation Act (SFS 2010:1052)· Patent Attorney Authorisation Regulation (SFS 2010:1053)· The Patent Attorneys Board (Instructions) Regulations (SFS 2010:1054)Trademark· Decree on the registration of Swedish municipal coats of arms (SFS 1973:686)· Regulation regarding certain official designations (SFS 1976:100)· Trademark Act (SFS 2010:1877)· Trademark Regulation (SFS 2011:594)
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Målgrupp
Juridiska
Digital upplaga: