Swedish IP Legislation
Norstedts Juridik

Swedish IP Legislation

Internet

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Juno beroende på abonnemang.

Swedish IP (Intellectual Property) Legislation är en lagsamling med utvald svensk lagstiftning på engelska inom immaterialrätt. Allt översättningsarbete har utförts av kvalificerade jurist-lingvister på TransLegal AB Sweden, som också uppdaterar och kompletterar med ny översatt författningstext.

INNEHÅLL
Copyright
· Act on Copyright in Literary and Artistic Works (SFS 1960:729)
· Copyright Disputes (Mediation) Act (SFS 1980:612)
· Copyright Regulation (SFS 1993:1212)
· International Copyright Regulation (SFS 1994:193)
Design, Circuit designs, Plants, etc.
· Decree governing the importation and use of spare parts and accessories for aircraft notwithstanding any patents (SFS 1967:845)
· Design Protection Act (SFS 1970:485)
· Design Protection Regulation (SFS 1970:486)
· Act on the Protection of Topographies for Semiconductor Products (SFS 1992:1685)
· Regulation (1993:1434) on the application in relation to other states of the act on the protection of circuit patterns for semiconductor products
· Act on the Protection of Plant Variety Rights (SFS 1997:306)
· The Protection of Plant Variety Rights Regulation (SFS 1997:383)
Patent
· Right to the Inventions of Employees Act (SFS 1949:345)
· Decree regarding the payment of fees to the Patent and Registration Office by post (SFS 1950:407)
· Patent Act (SFS 1967:837)
· Patent Decree (SFS 1967:838)
· The Court of Patent Appeals Act (SFS 1977:729)
· Swedish Courts’ Jurisdiction on Certain Patent Law Matters Act (SFS 1978:152)
· Patent Attorney Authorisation Act (SFS 2010:1052)
· Patent Attorney Authorisation Regulation (SFS 2010:1053)
· The Patent Attorneys Board (Instructions) Regulations (SFS 2010:1054)
Trademark
· Decree on the registration of Swedish municipal coats of arms (SFS 1973:686)
· Regulation regarding certain official designations (SFS 1976:100)
· Trademark Act (SFS 2010:1877)
· Trademark Regulation (SFS 2011:594)
Digital utgåva:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Publicerad: 2013
  • Version: 1
  • ISBN: Swedish IP Legislation - en del av Zeteo
  • Ämnen: Straffrätt & Rättsväsen