Swedish IP Legislation
  • Straffrätt & Rättsväsen

Swedish IP Legislation

Internet

0
Swedish IP Legislation
Läs titlen med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
Digital utgåva:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Publicerad: 2013
  • Version: 1
  • ISBN: Swedish IP Legislation - en del av Zeteo

Om boken

Swedish IP (Intellectual Property) Legislation är en lagsamling med utvald svensk lagstiftning på engelska inom immaterialrätt. Allt översättningsarbete har utförts av kvalificerade jurist-lingvister på TransLegal AB Sweden, som också uppdaterar och kompletterar med ny översatt författningstext.

INNEHÅLL
Copyright
· Act on Copyright in Literary and Artistic Works (SFS 1960:729)
· Copyright Disputes (Mediation) Act (SFS 1980:612)
· Copyright Regulation (SFS 1993:1212)
· International Copyright Regulation (SFS 1994:193)
Design, Circuit designs, Plants, etc.
· Decree governing the importation and use of spare parts and accessories for aircraft notwithstanding any patents (SFS 1967:845)
· Design Protection Act (SFS 1970:485)
· Design Protection Regulation (SFS 1970:486)
· Act on the Protection of Topographies for Semiconductor Products (SFS 1992:1685)
· Regulation (1993:1434) on the application in relation to other states of the act on the protection of circuit patterns for semiconductor products
· Act on the Protection of Plant Variety Rights (SFS 1997:306)
· The Protection of Plant Variety Rights Regulation (SFS 1997:383)
Patent
· Right to the Inventions of Employees Act (SFS 1949:345)
· Decree regarding the payment of fees to the Patent and Registration Office by post (SFS 1950:407)
· Patent Act (SFS 1967:837)
· Patent Decree (SFS 1967:838)
· The Court of Patent Appeals Act (SFS 1977:729)
· Swedish Courts’ Jurisdiction on Certain Patent Law Matters Act (SFS 1978:152)
· Patent Attorney Authorisation Act (SFS 2010:1052)
· Patent Attorney Authorisation Regulation (SFS 2010:1053)
· The Patent Attorneys Board (Instructions) Regulations (SFS 2010:1054)
Trademark
· Decree on the registration of Swedish municipal coats of arms (SFS 1973:686)
· Regulation regarding certain official designations (SFS 1976:100)
· Trademark Act (SFS 2010:1877)
· Trademark Regulation (SFS 2011:594)