Swedens´s Fifth National Report under the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management. Ds 2014:32
Miljödepartementet

Swedens´s Fifth National Report under the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management. Ds 2014:32

30400

304 kr

Sveriges rapportering under den gemensamma konventionen om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om hanteringen av radioaktivt avfall (Joint Convention). Rapporten är den femte i ordningen.
Teckna stående order på Ds från Miljödepartementet!
Produktdetaljer: