Sveriges skeppslista 2008
Sjöfartsverket

Sveriges skeppslista 2008

71800

718 kr (exkl. moms)

Årets Skeppslista!

Innehåller förteckningar per den 31 december 2007 över registrerade skepp och båtar, ägare eller huvudredare samt signalregister. Förteckningar över statsägda fartyg resp. över fiskefartyg finns i särskilda avsnitt.

Innehåller även en förteckning över fartygsnamn med förbehåll och en förteckning över förlorade eller förstörda fartyg samt fartyg som sålts till utlandet och som ej avförts från registret. Anledningen till detta är att dessa fartyg alltjämt belastas av inteckningar.

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Sjöfartsverket
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 1
  • Utgiven: 2008
  • ISBN/Best.nr: 978-913832445-5
  • Ämnen: Trafik & Transporter