Sveriges sjöterritorium och maritima zoner. Del 1 - 2. Prop. 2016/17:215
Utrikesdepartementet

Sveriges sjöterritorium och maritima zoner. Del 1 - 2. Prop. 2016/17:215

84500

845 kr (exkl. moms)

I propositionen föreslås en ny sammanhållen lag som anger den geografiska omfattningen av Sveriges sjöterritorium och maritima zoner med enhetliga geografiska koordinater.

Regeringen föreslår också en lag som inrättar en angränsande zon runt Sveriges kust i direkt anslutning till territorialhavet. Inom zonen får Sverige utöva nödvändig kontroll för att förhindra och bestraffa överträdelser på svenskt territorium av bestämmelser som rör tullar, skatter, inresa eller hälsofrågor. Sverige får också inom den angränsande zonen skydda arkeologiska och historiska föremål. Kustbevakningen föreslås få befogenheter att avvärja och ingripa mot brott i fråga om fornminnen. Den nya angränsande zonen påverkar eller inskränker inte på något annat sätt gällande regler och rättigheter enligt havsrätten.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Utrikesdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 1107
  • Utgiven: 2017
  • Serie: Prop. 2016/17:215
  • ISBN/Best.nr: PROP1617215
  • Ämnen: Offentlig förvaltning, Straffrätt & Rättsväsen, Trafik & Transporter