Sveriges samlade politik för internationell civil och militär. Skr. 2016/17:196
Utrikesdepartementet

Sveriges samlade politik för internationell civil och militär. Skr. 2016/17:196

7600

76 kr (exkl. moms)

Här redovisas regeringens inriktning för verksamheten internationell civil och militär krishantering. I skrivelsen redogörs också för Sveriges engagemang, ambition och aktörsroll inom internationell civil militär krishantering.
Produktdetaljer: