Sveriges olika former av samarbeten respektive medlemsskap med länder i och organisationer inom det försvars- och säkerhetspolitiska området
Utrikesdepartementet

Sveriges olika former av samarbeten respektive medlemsskap med länder i och organisationer inom det försvars- och säkerhetspolitiska området

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska i egenskap av expert ta fram en rapport som utifrån ett fristående perspektiv analyserar och redogör för innebörden av olika former av samarbeten respektive medlemsskap med länder och i organisationer,s amt dessas för- och nackdelar inom det förvars- och säkerhetspolitiska området i dag och i framtiden. Analysen ska inte utvärdera den militära alliansfriheten.