.
Sveriges miljöövervakning - dess uppgift och organisation för en god miljöförvaltning. Del 1 & 2. SOU 2019:22

Sveriges miljöövervakning - dess uppgift och organisation för en god miljöförvaltning. Del 1 & 2. SOU 2019:22

Betänkande från miljöövervakningsutredningen (M 2017:03)

56300

563 kr (exkl. moms)

Sveriges miljöövervakning - dess uppgift och organisation för en god miljöförvaltning. Del 1 & 2. SOU 2019:22

Sveriges miljöövervakning - dess uppgift och organisation för en god miljöförvaltning. Del 1 & 2. SOU 2019:22

  • Utgivare: Miljö- och energidepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 781
  • Utgiven: 2019
  • ISBN/Best.nr: 978-913824923-9
  • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Offentlig rätt

Om publikationen

Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av den svenska miljöövervakningen och föreslå dels en lämplig avgränsning i förhållande till närliggande verksamheter, dels förändringar för att bättre möta framtida behov.

Syftet med miljöövervakning är att följa tillståndet i miljön, upptäcka nya miljörisker och vara ett underlag för att bedöma arbetet för att nå Sveriges nationella miljökvalitetsmål.

Särsklid utredare: Åsa Romson
Se längre ned för länk till de direktiv som utredningen arbetat utifrån.