Sveriges framtida befolkning 2009-2060
Statistiska centralbyrån/SCB

Sveriges framtida befolkning 2009-2060

30000

300 kr (exkl. moms)

År 2024 beräknas Sveriges folkmängd passera 10-miljonersgränsen, och i kring 2060 uppskattas Sverige ha en befolkning på 10,7 miljoner i denna prognos från SCB.

Medellivslängden för kvinnor antas i prognosen öka från 83 år 2008 till 87 år 2060. För män antas medellivslängden för samma period öka från 79 till 85 år.Fruktsamheten antas minska från dagens 1,9 barn per kvinna till 1,8 barn per kvinna.De senaste åren har nettoinvandringen varit rekordhög, över 50 000 per år. På sikt antas vi ha en invandring på 76 000 och en utvandring på 57 000 Det ger en nettoinvandring på drygt 19 000.