.
Sveriges femte periodiska rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter om barnkonventionens genomförande under 2007-2012
  • Offentlig rätt
  • Socialrätt
  • Straffrätt

Sveriges femte periodiska rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter om barnkonventionens genomförande under 2007-2012

7500

75 kr (exkl. moms)

Sveriges femte periodiska rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter om barnkonventionens genomförande under 2007-2012

Sveriges femte periodiska rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter om barnkonventionens genomförande under 2007-2012

  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 149
  • Utgiven: 2013
  • ISBN/Best.nr: 978-913832614-5
  • Ämnen: Offentlig rätt, Socialrätt, Straffrätt
  • Taggar:

Om publikationen

Innehåller främst de insatser som regeringen och statliga myndigheter genomfört när det gäller barnets rättigheter under de senaste fem åren. Behandlar delvis även andra aktörers arbete, t.ex. det som utförts av kommuner och landsting, stiftelser och organisationer.
Finns även på engelska. Se under Relaterade produkter t.h.