.
Sveriges ekonomi - scenarier till år 2060. SOU 2015:106
  • Ekonomi

Sveriges ekonomi - scenarier till år 2060. SOU 2015:106

Bilaga 1 till Långtidsutredningen 2015

24000

240 kr (exkl. moms)

Sveriges ekonomi - scenarier till år 2060. SOU 2015:106

Sveriges ekonomi - scenarier till år 2060. SOU 2015:106

  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 202
  • Utgiven: 2015
  • ISBN/Best.nr: 978-913824390-9
  • Ämnen: Ekonomi
  • Taggar:

Om publikationen

En central uppgift för långtidsutredningen är att göra en samlad analys av den ekonomiska utvecklingen på lång sikt. Som en del i detta arbete utarbetas modellbaserade beräkningar som presenteras i denna bilaga. Analysen består av ett huvudscenario och ett antal alternativa scenarier. När dessa scenarier jämförs med varandra tydliggörs ekonomiska mekanismer och effekter av betydelse för ekonomins långsiktiga utveckling.

Bilagan är indelad i två separata delar:
  • den första delen, utarbetad av Thomas Eisensee och Jakob Almerud, presenteras en bild av den makroekonomiska utvecklingen fram till 2060
  • den andra delen analysera, skriven av Tomas Forsfält och Erik Glans, finns scenarier med fokus på den långsiktiga strukturomvandlingen i svensk ekonomi.

Köp utredningen så får du ta del av de kompletta analyserna och förslagen!
Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!