Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen. Prop. 2017/18:44
Utrikesdepartementet

Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen. Prop. 2017/18:44

7600

76 kr (exkl. moms)

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner att Sverige deltar i det permanenta strukturerade samarbetet inom ramen för Europeiska unionen. Samarbetet är ett led i uppföljningen av EU:s globala strategi och erbjuder ett ramverk för utveckling av militära förmågor. I propositionen föreslår regeringen även att riksdagen beslutar om förkortad motionstid.
Tryckt upplaga: