.
Sverige och folkrätten
  • Offentlig rätt
  • Medborgarskap och utlänningslagstiftning
  • Internationell rätt och folkrätt

Sverige och folkrätten

Ove Bring, Mark Klamberg, Said Mahmoudi, Pål Wrange
62200

622 kr (exkl. moms)

Sverige och folkrätten

Sverige och folkrätten

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Boken redogör på ett lättillgängligt sätt för folkrättens karaktär, dess förhållande till svensk rätt och dess betydelse för mellanstatliga relationer. Den behandlar också folkrättens olika sakområden, som FN-stadgans fredsfrämjande system, de mänskliga rättigheterna, den internationella humanitära rätten i krig, havsrätten, den internationella miljörätten och den internationella ekonomiska rätten. Boken är skriven utifrån ett svenskt perspektiv, och redogör bl.a. för svenska insatser för utvecklingen av folkrätten samt för hur folkrätten ska tillämpas i den svenska rättsordningen.

Boken är i första hand en lärobok i folkrätt för juristutbildningen, men lämpar sig samtidigt som referenskälla för statsvetare, journalister och andra som är intresserade av folkrätt.