Sverige i Afghanistan 2002-2014. SOU 2017:16
  • Offentlig rätt

Sverige i Afghanistan 2002-2014. SOU 2017:16

Betänkande från kommittén Sverige i Afghanistan 2002-2014

18000

180 kr (exkl. moms)

Sverige i Afghanistan 2002-2014. SOU 2017:16

Sverige i Afghanistan 2002-2014. SOU 2017:16

  • Utgivare: Utrikesdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 231
  • Utgiven: 2017
  • ISBN/Best.nr: 978-913824567-5
  • Ämnen: Offentlig rätt
  • Taggar:

Om publikationen

Pekar bland annat på brister inom styrning och måluppfyllnad för de militära och civila insatserna, samt utformningen av civil-militär samverkan. Samtidigt konstateras att det svenska biståndet har varit relevant för Afghanistan och bidragit till ett antal positiva resultat.

Utredningen identifierar ett antal lärdomar samt rekommendationer för framtida komplexa krishanteringsinsatser.Sverige fortsätter arbetet för en fredlig och hållbar utveckling i Afghanistan. Sverige kommer fortsatt bidra till säkerhetsfrämjande insatser och stödja kvinnors deltagande i freds- och försoningsprocesser.

Utredningen föreslår att regeringen vid framtida svenska komplexa engagemang inrättar en särskild funktion i Regeringskansliet för styrning, analys och uppföljning av insatserna. Funktionen bör vara specifik för varje samlad insats. Kriterier för att etablera funktionen kan vara att det gäller en komplex och riskfylld konfliktsituation, att ett samlat svenskt bidrag med både civila och militära komponenter eftersträvas, och att insatsen bedöms vara långsiktig ochresurskrävande. Funktionen placeras vid Utrikesdepartementet. Chef för funktionen bör ha statssekreterares ställning och ska kunna knyta till sig de rådgivare som krävs.

Vidare föreslås att Regeringen tidigt bör fastställa en övergripande strategi som gäller hela engagemanget.

Särskild utredare: Tone Tingsgård
Köp utredningen och ta del av analyserna!

Teckna stående order på SOU från Utrikesdepartementet!