Sverige - EFTA - EG 1993
Utrikesdepartementet

Sverige - EFTA - EG 1993

5840

58 kr

"Det är mycket glädjande att Sverige kan vara medlem i denna gemenskap (EU) redan år 1995. Nu känner vi villkoren - avgörandet ligger i svenska folkets händer." Ulf Dinkelspiel i förordet till denna årsbok.

Produktdetaljer: