Svenskt valdeltagande under hundra år
Statistiska centralbyrån/SCB

Svenskt valdeltagande under hundra år

9600

96 kr (exkl. moms)

Redovisar analyser av andelen röstande i olika befolkningsgrupper och hur detta förändrats över tid.