Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali. Prop. 2017/18:180
Utrikesdepartementet

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali. Prop. 2017/18:180

7600

76 kr

I propositionen föreslås att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka till förfogande för deltagande i FN:s stabiliseringsinsats i Mali till den 30 juni 2019, under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut av FN:s säkerhetsråd.Insatsens mandat omfattar bland annat säkerhet, stabilitet och skydd av civila, stöd till den politiska dialog- och försoningsprocessen, stöd till att återupprätta statens överhöghet i hela landet, stöd till att skapa förutsättningar för humanitärt bistånd, samt stöd till parterna att uppfylla fredsavtalet som skrevs under 2015. Det planerade svenska styrkebidraget kommer, tillsammans med en nationell stödenhet, att utgöra en del av:s underrättelseenheten.
Produktdetaljer: